A A A K K K
для людей з порушеннями зору
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 54
38600, смт Котельва Полтавської області, вул. Покровська, буд. 9

СТРАТЕГІЯ розвитку Професійно-технічного училища № 54 смт Котельва Полтавської області

СТРАТЕГІЯ

розвитку Професійно-технічного училища № 54 смт Котельва Полтавської області на 2021-2027 роки

 

Мета стратегії - ефективна і якісна підготовка сучасних робітників у професійно-технічному училищі № 54

Завдання стратегії  - через чітке планування заходів з розвитку навчального закладу та окреслення стратегічних завдань досягнути мету стратегії

Очікувані результати – підвищення престижності навчання у нашому ЗП ТО, внаслідок чого збільшення контингенту здобувачів освіти та розширення навчально-виробничих потужностей.   

Сучасний стан закладу освіти

У даний час основними чинниками що визначають стан і можливості підготовки кваліфікованого робітника є матеріально-технічна база і використання всього спектру інноваційних , інформаційних технологій, можливість учнями проходити виробничу практику та працевлаштування на підприємствах регіону

 Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій і спеціальностей училище має:

 • 4 навчально-виробничі майстерні;
 • 5 навчальних кабінетів загальноосвітнього циклу;
 • 11 навчальних кабінетів професійно-технічного циклу;
 • 5 лабораторій;
 • бібліотеку;
 • навчальне господарство, в якому налічується 30,4 га орної землі, полігон для навчання за професією тракторист–машиніст с/г виробництва, автодром;
 • вивчення професії тракторист–машиніст с/г виробництва проводиться на 8 тракторах, 2 автомобілях, 1 комбайні, різних причіпних агрегатах;
 • для фізичного виховання використовуються спортивний зал, стадіон з баскетбольним та волейбольним майданчиками, тенісні столи, тренажерна кімната;
 • їдальню на 70 посадочних місць, гуртожиток на 50 проживаючих, обладнані за діючими санітарними нормами;
 • різні інженерно–технічні споруди та майстерні.

       За рішенням  ДАК від 06.06.2019 року протокол  № 136 навчальний заклад атестовано з 8 професій:

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,водій автотранспортних засобів (категорії С);

- муляр - штукатур;

- кухар - офіціант;

- кравець-закрійник;

- кухар;

- кравець;

- водій автотранспортних засобів (категорія С);

-тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорія А1;

 

 Будівлі й споруди училища раціонально використовуються  і відповідають санітарно-технічним нормативам. Матеріально-технічна та навчально-методична база полігонів, кабінетів, лабораторій та майстерень відповідає вимогам навчальних планів та програм і дає можливість готувати робочі кадри.

Велика увага в організації навчального процесу приділяється підвищенню педагогічної майстерності інженерно-педагогічних працівників. Для цього використовуються різноманітні форми, зокрема:

 • відкриті уроки як форма передачі досвіду - вони плануються протягом року, проводяться згідно графіку відкритих уроків, розглянутому та затвердженому на засіданні методичної комісії. Їх тематика актуальна, відповідає завданням, визначеним річним планом роботи закладу;
 • предметні тижні. Ці заходи носять системний характер, проводяться згідно річного плану роботи, за наказом директора. Плани проведення включають в себе різноманітні заходи: виставки виробів та зразків, стінгазет, методичних матеріалів, проведення відкритих позакласних заходів, вечорів відпочинку, усних журналів, годин спілкування;
 • атестація інженерно-педагогічних працівників.

З метою оптимізації атестації педагогічних працівників адміністрацією училища складено перспективний план-графік на 5 років, який узгоджується з перспективним графіком проходження курсів підвищення кваліфікації. Процес атестації регулюється наказами директора.

Велику роль у діяльності навчального закладу відіграє виховна робота, яка спрямована на всебічний розвиток особистості підлітків, усвідомлення ними свого місця в соціумі, освоєння методів психологічного захисту та аналізу взаємодії з однолітками, батьками  та наставниками (спільно з психологічною службою). 

Таким чином, навчальна, виробнича та виховна робота в ПТУ № 54 смт Котельва здійснюється згідно вимог нормативно-правових документів; наявність навчально-методичної документації забезпечує організацію навчальної діяльності в ПТНЗ в повній мірі; матеріально-технічна база училища дозволяє здійснювати навчально-професійну підготовку робітничих кадрів у відповідності до вимог сучасного роботодавця; якісному забезпеченню навчальної діяльності в училищі сприяє науково-педагогічна та методична робота, найпоширенішими формами якої є відкриті уроки, предметні тижні, атестація інженерно-педагогічних працівників.

Завдання

Найменування конкретного заходу

Відповідальні за виконання

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання заходу, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

У тому числі за роками, тис. грн.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Інші джерела

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Розвиток та удосконалення матеріально-технічної

 бази закладу

Придбання STEM-кабінету з фізики, хімії.

Міністерство освіти і науки

1380

1380

-

-

-

-

-

1380

-

-

-

Придбання або оновлення комп’ютерного кабінету.

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

226

-

226

-

-

226

-

-

-

-

-

Придбання інтерактивного комплекту (дошка, проектор, ноутбук).

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

103

-

84

19

19

-

19

65

-

-

-

Утеплення стін навчального корпусу 1240 м кв.стіни

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

184

-

184

-

60

60

64

-

-

-

-

Заміна вікон в навчальному корпусі (44шт).

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

203

-

203

-

23

25

25

30

30

35

35

Розширення мережі Інтернет, покращення якості зв’язку

ПТУ № 54 смт Котельва

43

-

-

43

8

10

4

4

5

5

7

Придбання навісної дискової борони БДН-2,4

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

70

-

70

-

-

-

-

70

-

-

-

 

Придбання посівного агрегату

 

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

 

194

 

-

 

194

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

194

 

-

 

-

Створення нових кабінетів (Захист України, суспільних дисциплін)

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

85

-

85

-

34,5

28,5

22

-

-

-

-

Придбання інструменту та витратних матеріалів для майстерень: слюсарна, швейна, кухня-лабораторія, майстерня обслуговування офіціантів.

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

490

-

440

50

50

70

70

70

70

80

80

У гуртожитку придбання меблів, ремонт душової кімнати, санвузла, обладнання кухні (плита, холодильник, пральна машина)

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

70

-

30

40

7

7

8

12

12

12

12

Спортзал, спортмайданчик

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

233

-

193

40

10

25

33

35

40

45

45

Приведення будівель навчальних корпусів та гуртожитку до пожежних норм (сигналізація, оповіщення).

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

2000

-

2000

-

500

-

1000

-

-

500

-

Підтримання в робочому стані тракторів, автомобілів, с-г машин.

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

100

-

60

40

10

10

15

15

15

15

20

Підвищення      компетентно-стей    педагогічних    працівників

Співпраця з вищими навчальними закладами з метою працевлаштування молодих спеціалістів на посади викладачів та майстрів виробничого навчання

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

55

-

55

-

5

6

8

8

9

9

10

Виготовлення методичних посібників, брошур, портфоліо педагогічними працівниками

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

92

-

92

-

10

12

10

15

15

15

15

Навчання педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

210

-

210

-

30

30

30

30

30

30

30

 

Участь у майстер класах та їх проведення

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

180

-

130

50

15

15

20

20

50

30

30

 

Придбання ноутбуків для робочого місця викладача майстра 20шт

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

255

-

200

55

30

45

60

-

60

60

-

Формування контингенту здобувачів освіти

Перепідготовка з числа працюючого населення да дорослого населення.

ПТУ № 54 смт Котельва

750

-

-

750

150

100

100

100

100

100

100

Проведення днів відкритих дверей для учнів шкіл

ПТУ № 54 смт Котельва

21

-

-

21

3

3

3

3

3

3

3

Виготовлення відеороликів з профорієнтаційною метою та розміщення на сайті та у соціальних мережах

ПТУ № 54 смт Котельва

14

-

-

14

2

2

2

2

2

2

2

Відкриття підготовки за новими сучасними професіями

Інтеграція професій – кухар-кондитер, кухар-пекар, робітник з комплексного обслуговування будівель і споруд

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА ПТУ № 54 смт Котельва

210

-

180

30

15

15

20

40

40

40

40

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Моя майбутня професія

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень