A A A K K K
для людей з порушеннями зору
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 54
38600, смт Котельва Полтавської області, вул. Покровська, буд. 9

Історія створення училища

 

 

 

Історія створення Котелевського професійно-технічного училища №54 бере свій початок з рішення виконавчого комітету Котелевської районної ради народних депутатів від 26 травня 1988 року №136 „Про утворення в смт.Котельва філіалу сільського професійно-технічного училища”, яким відповідно до постанови бюро Полтавського обкому компартії України від  4 січня 1987 року „Про заходи по розвитку мережі сільських профтехучилищ”, було вирішено створити в смт.Котельва філіал професійно-технічного училища.

З цією метою райвиконком зобов’язав колгосп „Більшовик” (нині кооператив „Промінь”) передати незавершене будівництво адміністративно-побутового корпусу ремонтно-транспортного підприємства для переобладнання і добудови його під навчальний корпус та житлове приміщення, а для завершення будівництва – залучити підприємства та організації району.

У листопаді 1988 року, державною приймальною комісією в смт.Котельва було введено в експлуатацію учбовий корпус філіалу Зінківського СПТУ №41 на 150 учбових місць з гуртожитком на 60 місць. На баланс Зінківського СПТУ №41 рішенням Котелевської районної ради було також передане виробничо-складське сільськогосподарське приміщення в смт.Котельва колгоспу імені Жданова (нині кооператив „Дружба”).

З метою зміцнення матеріально-технічної бази та відкриття в районі самостійного училища виконком районної ради народних депутатів своїм рішенням від 30 листопада 1990 року №278 зобов’язав організації, колгоспи, підприємства агропромислового комплексу району, для яких здійснюється підготовка кадрів на базі філіалу училища, вжити дієвих заходів по зміцненню і створенню належної навчально-матеріальної бази, вирішити питання будівництва гуртожитку, організувати проведення цілеспрямованої профорієнтаційної роботи для комплектування училища учнями гостродефіцитних професій, а Раду агропромислового комплексу – виділити земельні угіддя в розмірі 150 га. для створення учбового господарства.

Наказом Міністерства народної освіти УРСР від 7 грудня 1990 року №232 Котелевський філіал Зінківського СПТУ №41 з 1 січня 1991 року було реорганізовано в самостійне училище, якому присвоєно №54. Директором училища призначено Кудіна Степана Івановича, який пропрацював на цій посаді до 1 листопада 1993 року.

З 1991 року відкривається набір учнів на професії: „Тракторист-машиніст широкого профілю”, „Майстер сільського будівництва”, „Швачка”. Училище готувало робітників на замовлення колективних сільськогосподарських підприємств „Більшовик”,  „Маяк”,  „Батьківщина”, „Червона зірка”,  „Дружба”, фабрики „Прогрес”, швейної фабрики м. Охтирки.

 Учні з професії „Тракторист-машиніст широкого профілю” та „Майстер сільського будівництва” разом із спеціальністю здобували і середню освіту.      Училище працювало, розвивалося, формувався інженерно-педагогічний колектив. Сюди приходять спеціалісти з педагогічною та інженерно-технічною освітою,  викладачі та майстри з великим виробничим досвідом та навичками. Вони працювали над створенням матеріально-технічної бази, виготовляли наочність, вивчали методику теоретичного та виробничого навчання.

Першими майстрами виробничого навчання були –  Заріцький Ю.Г., Правда В.Ф., Масюк І.П., Антоненко М.Г., Пономаренко М.В., Мороховець В.В., Буць М.І.,  викладачами: Титаренко С.М., Дуденко О.М., Ярошенко І.І., Рахманов В.І., Лапа П.Ф., Запорожченко І.В., Бугрій М.М.

Створюються кабінети загальноосвітніх предметів та спецдисциплін:  швейної справи (завідувач Правда В.Ф.), дорожнього руху (завідувач Бугрій М.М.),  підготовки майстрів сільського будівництва (завідувач Антоненко М.Г.),  сільськогосподарських машин (завідувач Ярошенко І.І.),  до призивної військової підготовки (завідувач Лапа П.Ф.),  тракторів і автомобілів (завідувач Дуденко О.М.), кабінет фізики і математики (завідувач  Запорожченко І.В.),  суспільних дисциплін (завідувач Титаренко С.М.).

Керівництво училищем здійснюють директор Кудін С.І., заступник з НВР      Дудник П.В., заступник з виховної роботи Алєксєєнко А.В., заступник з навчальної роботи Титаренко С.М.

Дирекція знаходить нові форми організації навчання. У профтехучилищі учні залучаються до технічної творчості, працюють у гуртках над удосконаленням діючих машин і механізмів, створюють моделі одягу. Працювали гуртки: технічної творчості, спортивно-масовий та художній.

У зв’язку з відсутністю нових підручників, методичних розробок з предметів професійного циклу на українській мові набуває важливого значення творча робота викладачів і майстрів виробничого навчання по їх розробці. Так, викладачі предмету „трактори” Дуденко О.М. та Дуденко С.С. повністю переклали підручник з тракторів із російської на українську мову та створили методичні розробки для використання на уроках теоретичного та виробничого навчання; Антоненко М.Г. переклав методичну розробку з професії „майстер сільського будівництва”.

У навчальний процес впроваджуються нові технології та методи навчання, гнучке поєднання індивідуальної та групової навчальної діяльності учнів, моделювання виробничих процесів.

Базовим підприємством новоствореного училища рішенням облвиконкому від 29 січня 1991 року №16 затверджується Котелевське виробниче агропромислове об’єднання. Цим же рішенням зобов’язано виконком Котелевської районної ради народних депутатів, керівництво Котелевського виробничого агропромислового об’єднання вжити дієвих заходів по зміцненню і створенню належної матеріальної бази СПТУ №54, в першому кварталі 1991 року виділити в установленому порядку 150 га земельних угідь для організації навчального господарства.

Рішенням десятої сесії двадцять першого скликання Деревківської сільської ради від 6 серпня 1992 року для ведення навчально-виробничого процесу за професійно-технічним училищем №54 закріплено земельну ділянку в розмірі 44,9 га

З грудня 1993 року по лютий 1995 року СПТУ №54 керує Алєксєєнко Анатолій Васильович.

Кількість учнів щорічно зростає.

Училище готує робітників із чотирьох професій: „Тракторист-машиніст с/г виробництва”, „Швачка”, „Майстер сільського будівництва”. Вводиться нова професія „Кухар”, набір учнів становить 23 особи, групу веде майстер-викладач       Борківець Т.М.

Матеріально-технічна база училища продовжує розвиватися, приходять нові викладачі та майстри, збільшується кількість творчих та самовідданих працівників, обладнуються нові класи, майстерні. Для проведення уроків виробничого навчання,  створюється швейна майстерня, обладнується відповідною технікою.

Значно розширюється педагогічний склад працівників, який став налічувати 25 осіб. Життя вимагає більш освічених кадрів, тому частина майстрів виробничого навчання здобуває вищу освіту у Полтавському педагогічному та сільськогосподарському інститутах. Педагогічні працівники підвищують фахову майстерність, ділову кваліфікацію при Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти проходять стажування на виробництві, атестуються. Переважна більшість працівників мають  І та ІІ категорію. Покращується виховна робота, систематично проводяться вечори відпочинку, в яких учні приймають активну участь, ділові ігри, зустрічі з цікавими людьми. Активізується спортивна робота, яку веде викладач фізвиховання Рахманов В.І. У 1993 – 1994 р. учні училища брали участь в обласних змаганнях з легкої атлетики, волейболу, тенісу. В 1993 р. на легкоатлетичному кросі та у кросі на приз районної газети „Народна трибуна” учні займали перші місця.

Колектив викладачів та майстрів на підсумковому районному звіті художньої творчості в районному будинку культури теж займають перші місця. Два номери художньої самодіяльності були представлені училищем у квітні 1994 р. на заключному обласному фестивалі колективів художньої самодіяльності. Прикладом творчої, талановитої, обдарованої людини був особисто директор Алєксєєнко А.В.

Постійно підвищується ефективність уроків теоретичного та виробничого навчання. Відкриті уроки стали проводитись на більш високому методичному рівні, організованішим стало взаємовідвідування уроків. Активізувався перехід училища на викладання предметів українською мовою, посилилось національне виховання учнів.

З травня 1995 року по лютий 1999 року директором училища працює Нємченко Олександр Борисович.

Згідно рішення одинадцятої сесії Котелевської районної ради народних депутатів двадцять другого скликання від 14 березня 1997 року, з метою зміцнення матеріальної бази, до Котелевського СПТУ №54 приєднане орендно-виробниче підприємство „Будівельник”, де розмістились виробничі потужності для підготовки робітників із професій столяр, муляр-штукатур.

Училище готує робітників з п’яти професій. Збільшилась кількість навчальних груп, розширився педагогічний колектив, більш сучасними стали навчальні кабінети. Навчання інтегрованої професії „Муляр-штукатур” потребує більшої кількості досвідчених майстрів виробничого навчання. Навчання учнів забезпечують майстер виробничого навчання Колісник Н.О., Борківець Т.Є., Киричко О.Я., Войтенко В.С. Всі вони мають відповідну освіту та високий рівень оволодіння методикою викладання.

Забезпечуються умови для фізичного розвитку та психічного здоров’я учнів. Педагогічний склад характеризується високим рівнем компетентності. Проводяться училищні та обласні олімпіади, конкурси професійної майстерності, що допомагають виявити здібних і талановитих учнів. Для тих, хто хоче глибше пізнати свій фах, поглибити свої знання з окремих предметів, працюють гуртки по предметах і технічної творчості. Особливо цікавим є гурток фізики (викладач Мостовенко А.І.).

Учні училища  беруть активну участь у художній самодіяльності, щорічному святі квітів, присвяченому Дню визволення Котелевщини від німецько-фашистських загарбників і щороку (1995-1998 рр.)  займають призові місця.

Активно змагаються наші спортсмени на призи районної газети „Народна трибуна”. У легкоатлетичній естафеті 1998 і 1999 року займають 1 місце. До Дня фізкультури і спорту у 1997 році в легкоатлетичній естафеті команда дівчат виборола І місце, команда хлопців у 1996 році – 1 місце. У районній спартакіаді серед учнівської молоді у 1998 році училище має перші місця з баскетболу і тенісу. Кращі спортсмени: Шило О., Нікітченко О., Коросташов О., Чайка С., Салашний О., Горобець В., Горщерук В., Панасенко Ю., Осипенко А., Шевченко О.

У 1997 році команда ПТУ №54 „Ерудит” займає ІІ місце у фінальному конкурсі КВК серед профтехучилищ Полтавської області.

Велика творча дружба пов’язує училище з районною бібліотекою, зокрема, із завідуючою відділом обслуговування Л.І.Марченко. Проводиться багато спільних зустрічей, лекцій, бесід, виховних заходів.

Значно покращилась робота колективу по удосконаленню професійно-технічного та виробничого навчання як основи трудового виховання, головна увага у виховній роботі зосередилась на питаннях моралі, духовної культури підростаючого покоління.

У квітні 1999 року директором ПТУ №54 призначено Любчанського Володимира Даниловича педагога за освітою, який до цього працював директором школи.

ПТУ №54 з роками набуває все більшого авторитету. Незважаючи на фінансові труднощі, педагогічні працівники училища постійно дбають про розширення і  покращення навчально-матеріальної бази, створення кращих умов для навчання і відпочинку учнів.

З ініціативи директора ПТНЗ за рахунок коштів місцевого бюджету (1100 грн.) власних позабюджетних надходжень в грудні 1999 року створюється комп’ютерний клас із 12 персональних комп’ютерів.

За рахунок перепланування, діючих приміщень центрального корпусу яке виконувалося власними силами учнів груп мулярів-штукатурів, під керівництвом і за участю майстрів виробничого навчання, вдвічі розширюється площа швейної майстерні, бібліотеки, бухгалтерії, комп’ютерного класу, а приміщення для кабінету підготовки мулярів-штукатурів, інформаційно-методичного кабінету створюються заново.

Таким чином у центральному навчальному корпусі відтоді мають можливість одночасно здійснювати теоретичне навчання 9 груп, при цьому приміщення комп’ютерного класу та швейної майстерні залишаються вільними.

Підготовку кухарів повністю перенесено в приміщення лабораторного корпусу №3, де обладнано заново кабінет теоретичного навчання та чудову кухню-лабораторію.

Закуплено ліцензійне програмне забезпечення, нові комп’ютери, оргтехніка. Повністю комп’ютеризовано бухгалтерію (4 робочі місця), працює швидкісний Інтернет, комп’ютери встановлено в приймальні, відділі кадрів, заступника директора, методиста, старшого майстра та бібліотекаря. Встановлено локальну мережу. Впроваджуються нові інформаційні технології.

Повністю сформувався колектив творчих, працьовитих, відданих своїй справі людей. Навчальний процес забезпечують 13 викладачів та 11 майстрів виробничого навчання. 9 викладачів мають вищу категорію, 3 – звання „Старший викладач”, 1 – „викладач І категорії”, 2 – звання „майстер І категорії”. Це Дудник П.В., Борківець Т.М., Колісник Н.О., Глазунова С.М., Гнилосир І.В., Лугова Т.О., Садимака С.А. У навчальний процес викладачі і майстри виробничого навчання впроваджують нові методи викладання як вітчизняних так і зарубіжних методик. Вагомий внесок у цю справу вносять: Лугова Т.О., Дудник П.В., Борківець Т.М., Гнилосир І.В., Колісник Н.О.

Рішенням дев’ятої позачергової сесії четвертого скликання Котелевської районної ради від 13 червня 2003 року приміщення та майно Котелевської загальноосвітньої школи №3 передаються із балансу відділу освіти Котелевської районної державної адміністрації на баланс ПТУ №54 в довгострокове безоплатне користування.

Влітку 2004 року власними силами за власні кошти було повністю оновлено фасад та відремонтовано покрівлю центрального навчального корпусу училища.

Рішенням восьмої сесії п’ятого скликання Котелевської районної ради від 27 лютого 2007 року передано об’єкти спільної власності територіальних громад селища – приміщення добудови школи №3 та будівлі їдальні у довгострокове використання ПТУ №54.

Для забезпечення навчально-виробничого процесу, здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів училище має:

  • навчальний корпус загальною площею 1552,8 м2, де розташовані 5 кабінетів по спец предметах, 3 кабінети із загальноосвітніх предметів, інформаційно-методичний кабінет, кабінет інформаційно-комунікаційних технологій на 16 учнівських місць з підключенням до мережі Інтернет, швейна майстерня на 25 робочих місць, їдальня на 70 посадочних місць, бібліотека з книжковим фондом 3900 примірників;
  • лабораторно-практичний корпус №1, де знаходяться 2 кабінети по спец предметах, 4 лабораторії на 120 місць, слюсарна майстерня на 30 місць, станція технічного обслуговування та стоянка для автотракторної техніки, автотрактородром;
  • лабораторно-практичний корпус №2.
  • лабораторно-практичний корпус №3, де розташовані кабінети кухарів, тракторів, с/г машин і механізмів, кухня-лабораторія, майстерні для навчання мулярів і штукатурів.

Заняття по фізичному вихованню в училищі проводяться в спортивному залі, на спортмайданчику, є для цього відповідний спортивний інвентар.

Навчальний та лабораторно-практичні корпуси училища займають територію 10,1 га.

Для ведення учбового господарства училище має в постійному користуванні 44,9 га орної землі.

Для здійснення  масових заходів в училищі є актовий зал на 100 місць.

Для  навчального процесу та виробничої діяльності училище має 3 автомобілі, 10 тракторів, зернозбиральний комбайн, комплекти с/г машин;

У листопаді 2006 року дообладнано автотрактородром, майстерні для мулярів,  методичний кабінет та кабінет з охорони праці.

Для проживання іногородніх учнів є гуртожиток на 50 місць. Кімнати умебльовані, у них світло, затишно. Вихованцям є де підготувати домашні завдання, провести вільний час. У кімнаті відпочинку встановлений телевізор, є художня література, тенісний стіл, таксофон. На подвір’ї розбиті квітники, ростуть декоративні і фруктові дерева.

Щорічно виконується план виробничої діяльності та надходження власних коштів, забезпечується безкоштовне одноразове гаряче харчування, на договірний засадах на замовлення районного центру зайнятості, юридичних і фізичних осіб здійснюється підготовка учнів із професії оператора комп’ютерного набору.

 Для того, щоб працювало, розвивалось училище необхідні здібні і грамотні керівники, з великими організаторськими здібностями, з бажанням працювати. Керівники, майстри і викладачі пройшли відповідну перепідготовку в навчальних центрах України, засвоїли Європейську технологію навчання.

На даний час управлінські функції в навчальному закладі виконують: директор Гнилосир І.В., заступник директора з НВР Дудник П.В., заступник директора з ВР Садимака С.А., методист Лугова Т.О., старший майстер Коваленко Н.П.

Керівництво навчального закладу забезпечує планування всього навчального процесу і надає конкретну допомогу викладачам в організації навчальних занять. Щорічно проводяться конкурси фахової майстерності та олімпіади з загальноосвітнього циклу та спецдисциплін. Найбільш високих результатів досягають майстер-викладач з професії „Муляр-штукатур” Колісник Н.О. (майстер в/н І категорії) та майстер-викладач з професії „Кухар” Борківець Т.М. (викладач  вищої  категорії, майстер в/н І категорії).

Колісник Н.О. використовує різноманітні форми та методи роботи з учнями, забезпечує високу результативність та якість своєї праці. Найбільш поширені такі типи нетрадиційних уроків: бінарний урок, урок-конференція, урок-ділова гра, урок-змагання, інтегрований урок. Майстер вводить у систему навчання та виховання бригадні форми організації і стимулювання праці. Так, у 2004 р. на обласному конкурсі профмайстерності учень групи №32 Ус Ігор виборов 4-те місце. В огляді-конкурсі з КМЗ у 2004 р. з професії „Штукатур” Колісник Н.О. виборола 3-тє місце в області, а в училищному конкурсі „Майстер – 2005” особисто зайняла перше місце. У 2005 році на базі училища проведено засідання обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій.

Передовий досвід майстра-викладача Колісник Н.О. вивчався та впроваджувався в училищах області. За рішенням педагогічної ради в 2005 році її ім’я заносилось на районну Дошку Пошани.

Майстер в/н групи кухарів Борківець Т.М. досконало оволоділа інформаційними технологіями, активно впроваджує, використовує нетрадиційні форми та методи навчання: урок творчості, урок-конференція, ділова гра, пошукова бесіда, урок-дослідження. Майстер-викладач постійно бере участь в обласних конкурсах, де займає призові місця. У 2001-2002 н.р. на обласній олімпіаді учениця Гнилосир Валентина виборола третє місце. У 2002-2003 н.р. на обласному конкурсі професійної майстерності учениця Садірова Аліна займає сьоме місце.        Борківець Т.М. неодноразово визначалася педколективом для занесення на районну Дошку Пошани.

У жовтні 2006 р. на обласному конкурсі профмайстерності з професії „Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”,  учень групи №31 Салашний Ростислав зайняв друге місце, а у Всеукраїнському конкурсі профмайстерності – 2 місце, де показав високий результат у оволодінні професією. Диплом ІІ ступеня призера Всеукраїнського конкурсу йому вручив особисто заступник міністра освіти і науки України Жебровський Б.М.  Велика заслуга в цьому викладачів спецдисциплін Дрижирука М.О., Гнилосира І.В.

Утворення Української незалежної держави поставило низку важливих питань у сфері освіти і культури. Освіта розглядається як один із головних чинників національного відродження українського народу, відновлення в навчально-виховному процесі гуманістичних загальнолюдських цінностей. Тому виховному аспекту навчальний заклад приділяє особливу увагу. На початку кожного навчального року педагогічний колектив ґрунтовно вивчає новоприбулих учнів. Складаються  акти обстеження житлово-побутових умов учнів.

Виховна робота здійснюється за всіма напрямками: сімейне, правове, трудове, естетичне, етичне, національно-патріотичне та ін. В училищі проводиться велика кількість різноманітних виховних заходів, тематичних вечорів, вечорів відпочинку.

Навчальний заклад бере активну участь у всіх масових заходах району та області. Так, за підсумками двомісячника озеленення чистоти і благоустрою у 2003 році ПТУ №54 зайняло призове місце. У ході цього двомісячника на території Котелевського лісництва учнями було посаджено 2 тис., а на території СВК „Батьківщина” – 20 тис. молодих дерев. У 2005 році на території цих же організацій було засаджено 7 га площі, за що керівника  навчального закладу Любчанського В.Д. було нагороджено грамотою начальника держуправління екоресурсів у Полтавській області.

Училище постійно бере участь у Святі квітів, яке приурочене до Дня визволення Котелевщини, і займає призові місця: 2002 р. – ІІІ місце,      2003 р. – І місце, 2005 р. – ІІ місце.

Високі здобутки мають спортсмени.  На призи районної газети „Народна трибуна” у легкоатлетичній естафеті у 2000 р. займають  2, а в 2004 р. – перше місце. На  ІІ обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ у 2000 році команда юнаків зайняла І місце з баскетболу, І місце з настільного тенісу, команда дівчат  І місце з легкоатлетичного кросу.

У 2002 році училище займає загальне І місце у IV обласній спартакіаді,  директор В.Д.Любчанський відзначений Почесною грамотою управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. У 2003 році команда училища посіла почесне ІІ місце у V обласній спартакіаді, найбільше поталанило командам легкоатлетичного й гирьового спорту, які заслужено посіли перші місця.

У 2003 році учні Сокирко Андрій та Казимов Рустам зайняли І місце в Різдвяній першості з настільного тенісу серед учнівської молоді району. У 2004 році  за зайняте ІІІ місце в обласних фінальних змаганнях з футболу на призи Клубу „Шкіряний м’яч” серед юнаків старшої вікової групи нагороджений дипломом учень групи механізаторів Вітко Володимир.

В училищі існує система правової освіти та виховання, яка охоплює учнів, батьків, викладачів та майстрів виробничого навчання. Щорічно розробляються заходи з попередження правопорушень, створений штаб ради профілактики правопорушень. За учнями, які перебувають на обліку в КМСН та на внутріучилищному обліку закріплюються шефи-наставники з числа досвідчених педагогів.

Правове виховання проводиться спільно з працівниками КМСД, служби у справах дітей, комісією у справах сім’ї та молоді, працівниками санепідемстанції, районної поліклініки. Всього таких зустрічей у 2006-2007 н.р. проведено близько 20. При здійсненні роботи з попередження правопорушень використовуються різні форми і методи: тематичні класні години, лекції, бесіди, круглі столи, прес-конференції. Велика увага приділяється організації дозвілля учнів, задіяння їх до суспільно-корисної роботи. До проведення цих заходів залучаються і діти, схильні до правопорушень.

При активній участі учнів та викладачів училища відбуваються свята та тематичні вечори: до Дня  Вчителя – „Вчителю мій, вклоняюся тобі…”, до Дня Збройних Сил України – „Козацькі забави”, до Міжнародного жіночого дня – „Українська Мадонна”, „Ну-мо, дівчата”, „Місс ПТУ”, до Дня матері – „Мама, матуся, матінка…” та інші. Та не тільки розважальні заходи проводяться в ПТУ. Ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники звільнення Котельви, воїни-афганці, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС завжди бажані гості на виховних годинах.

У 1999 році в ПТУ №54 сформовано редколегію, яка з кожним новоприбулим контингентом оновлюється. Постійно, до певних дат, свят, випускається училищна газета. 2007 рік оголошено Роком молодої сім’ї, і в березні цього року було відібрано і віддруковано матеріал „Шлюбні звичаї українців”.

В училищі створені і діють гуртки за різними напрямками: „Зроблю сам і краще за інших”, „Сам собі модельєр”, „Юний муляр”, „Українська кухня”, „Добрий господар”, „Цікава граматика”, „Атлетична гімнастика” та інші.

Всі ці види виховної роботи, яка проводиться в училищі дає можливість формувати в учнів сучасний світогляд, набуття молодим поколінням соціального досвіду, особистісних рис громадян Української держави.

Училище готує кваліфіковані робітничі кадри:

  • на базі повної середньої освіти з терміном навчання 1 рік і 6 місяців – кухар;
  • на базі неповної середньої освіти (9 класів) з наступним отриманням повної середньої освіти з терміном навчання 3 роки – тракторист-машиніст с/г виробництва з кваліфікацією слюсаря і водія категорії „С”; муляр-штукатур;
  • на базі неповної середньої освіти без її отримання з терміном навчання 1 рік і 6 місяців – кравець.

За час існування училища підготовлено та випущено близько 3 400 кваліфікованих робітників, які в даний час працюють в сільськогосподарських та промислових підприємствах нашої області.

Так, випускник Роман Колодій працює шеф-кухарем в кафе КСП „Червона Зірка”, Тамара Вензик готує смачні різноманітні страви учням Котелевської школи №7. Трактористом в „Агрофірмі „Маяк” де директором на той час була Герой України Тетяна Корост – Володимир Гришко. Він у 2000 році на святі  обжинок був нагороджений почесною грамотою, яку вручив йому особисто голова облдержадміністрації Є.Ф. Томін, а з нагоди відзначення Дня молоді Володимир Гришко став лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави за 2001 рік. Диплом лауреата у Києві в урочистій обстановці йому вручив віце-прем’єр-міністр В.Семиноженко.

Десятки випускників училища продовжують навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах.

Активну позицію щодо  навчального закладу займає Герой України, депутат обласної ради кілької скликань, голова СВК „Батьківщина” О.Г.Коросташов, який у свій час закінчив Зінківське профтехучилище і здобув професію механізатора широкого профілю. У 2002 році двом випускникам-відмінникам з групи механізаторів – Олександру Тимошенку і Віталію Криві Олександр Григорович запропонував продовжити навчання у вищих навчальних закладах за рахунок господарства „Батьківщина”.

Багато випускників продовжують навчання, закінчують юридичні та педагогічні навчальні заклади. Хоруженко Дмитро, отримавши у 2000 році диплом за спеціальністю столяр, вступив до Київського Національного інституту внутрішніх справ, працює у Котелевському РВ УМВС оперуповноваженим КМСН, має звання лейтенант. Даценко Олексій – випускник 1998 року, закінчив Полтавський педагогічний інститут за спеціальністю „вчитель історії та географії”.

Вся робота педагогічного колективу спрямована на виконання перспективного та робочого планів училища, рішень педагогічної ради, колегій управління освіти і науки облдержадміністрації, підготовку висококваліфікованих робітників, формування в них навичок і умінь активної життєвої позиції, високих моральних якостей та національної свідомості.

У березні 2006 року здійснено державну атестаційну експертизу освітньої діяльності училища з напрямку загальноосвітньої підготовки. Відділом ліцензування ПТУ №54 атестовано достатнім рівнем освітньої діяльності.

З вересня 2006 р. розпочалося впровадження нових державних стандартів професійно-технічної освіти. В ПТУ №54 розроблено робочі навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників з професії „Кравець” 2,3,4 розряду терміном навчання 1р. 6 міс. та з інтегрованих професій „Муляр-штукатур” 2,3 розряду, терміном навчання 3 роки у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Педагогічним колективом систематично проводиться робота по збереженню та зміцненню навчально-матеріальної бази, використовуються всі можливості для придбання нових комп’ютерних програм та їх впровадження у навчальний процес.

Відповідно до програми комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів у грудні 2005 року училище отримало сучасний комп’ютерний клас на 16 робочих місць, здійснено підключення до мережі Інтернет. У січні 2007 року в  училищі проводились тренувально-практичні заняття з викладачами та майстрами виробничого навчання за програмою „Інтел. Навчання для майбутнього”. Впроваджувалась ця програма згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України і спрямована на збереження ефективного використання навчально-комп’ютерних комплексів у навчально-виробничому процесі. Здійснювалося навчання за окремими модулями. Кожен педпрацівник училища виконав необхідний мінімум практичних вправ і здобув відповідну теоретичну підготовку.

З січня по липень 2010 року  директором навчального закладу працював Тарабалко Володимир Васильович. З липня 2010 року  ПТУ №54 очолює Гнилосир Іван Васильович.

Сьогодні колектив ПТУ №54 – це співтовариство професійно компетентних, дієздатних, творчих, відданих справі людей. Першочергова увага приділяється організації методичної роботи училища. Планування цієї роботи здійснюється на основі діагностики з метою виявлення проблемних питань в індивідуальній роботі педагога. Обробка діагностичних анкет, складання діагностичних карт майстрів виробничого навчання і викладачів дає змогу визначити оптимальні форми методичної роботи (колективні, групові, індивідуальні). Для молодих викладачів і майстрів виробничого навчання, які прийшли працювати в училище нещодавно, працює спецсемінар. Глибокому засвоєнню професійних знань і вмінь сприяють професійна спрямованість та реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання загальноосвітніх предметів, їх викладачами використовуються різні форми навчання, зокрема бінарні уроки, диспути, ділові ігри, уроки типу КВК, що розвивають ініціативу і творчість учнів.

Педагогічний колектив характеризується високим рівнем професійної компетентності. Незважаючи на слабку матеріальну мотивацію, в училищі немає плинності кадрів. За останні роки жоден працівник не був звільнений у зв’язку із скороченням штату. Педколектив училища продовжує творчо працювати за такими напрямками роботи:

  • індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання та виховання;
  • розвиток особистості учня через нетрадиційні форми та методи навчання.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Моя майбутня професія

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень